Žlahtič d.o.o.

Požarna vrata

Za zmanjšanje možnosti nezgod ob požaru v stanovanjskih in predvsem v javnih objektih je potrebna vgradnja požarnih vranih kril, katera preprečujejo širjenje ognja in strupenih plinov. S požarnimi vrati bistveno povečamo varnost oseb ob požaru, vrata po morajo biti narejena po tehničnih detajlih in samo s protipožarnimi materiali, da zadostijo pogojem, ki jih predpisuje Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Pri nas imamo certifikate, da izpolnjujemo pogoje izdelave požarnih vrat po EN standardu, za vrata v kovinskem podboju, lesenem podboju, za enokrilna in dvokrilna vrata, za vratna krila z ultrapasom, s furnirjem ali barvna po RAL-u ali NCS-u, za vratna krila z različnimi odprtinami za steklo, masivne požarne steklene stene z vrati.