Žlahtič d.o.o.

Pridobitev sofinanciranja investicije

PRIDOBITEV SOFINANCIRANJA INVESTICIJE PODJETJA ŽLAHTIČ D.O.O.

 

NAZIV PROJEKTA:

 

Nakup opreme za obdelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo

 

SKRAJŠAN NAZIV PROJEKTA: 

 

22-04-MŽ

 

OPIS INVESTICIJE:

 

V okviru prijavljenega projekta smo se odločili za nakup nove opreme za obdelavo lesa. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev obsega: stroj za štiristransko skobljanje in profiliranje, CNC-profilirni center, večnamenski brusilni stroj, odsesovalni sistem za mizarske stroje, vakuumsko dvigalo, kontrolno in steklitveno postajo in nakup  neopredmetenih osnovnih sredstev: programska oprema Archimede-Kosmosoft.

 

NAMEN IN CILJ INVESTICIJE:

 

Namen investicije je, z nakupom nove opreme za obdelavo lesa na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti večjo rabo lesenih izdelkov, ki so izdelani iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom.

 

Cilj načrtovane investicije je nakup opreme za zagotovitev načrtovane kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bo prispevala k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu. Z realizacijo načrtovanega investicijskega projekta se bodo tudi zagotovili ustrezni pogoji za razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo in učinkovito izrabo uporabljenih surovin.

 

Ključni cilji investicije so povečanje proizvodnih zmogljivosti in uvedba novih izdelkov.

 

Povečanje obstoječih proizvodnih zmogljivosti bomo dosegli z nakupom opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, ki bodo doprinesli k širitvi obstoječega obrata, digitalizaciji, avtomatizaciji in optimizaciji delovnih procesov.

 

FINANČNA PODPORA: 

 

Podjetje Žlahtič d.o.o. je prejelo sklep Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, 18.8.2022, za odobritev sofinanciranja projekta 22-04-MŽ, s katerim je bilo dodeljeno sofinanciranje predmetne investicije v višini do 646.419,74  EUR iz proračunske postavke 221176 – C1K5IC Krožno gospodarstvo-Spodbujanje predelave lesa-NOO-MGRT.

 

VREDNOST PROJEKTA:

 

Celotna vrednost projekta, trajajočega od septembra 2022 do aprila 2023, v EUR z DDV znaša: 1.577.264,17.